فیزیک پدیدآیی

بررسی و مطالعه مدل فیزیکی خاصی از طبیعت که جهان را موجودی یکپارچه می انگارد، جهانی که در یک ‘فرآیند پدیدآیی’ (emergence) از هسته اولیه ای پدید می آید، بر اساس تنها یک قانون رشد می کند، و در مراحلی مهم و بحرانی از رشد خود ساختار ها و رفتارهای جدید کسب می کند ...

ادامه مطلب

 

 

 Physics of Emergence

Studying a certain physical model of the universe, ‘Z-Model’, based on what is known as the ‘emergence’ phenomenon’, wherein the single-law universe is considered to have emerged from an ‘initial nucleus‘ to ‘grow’ in time, acquiring new foundational structures, spontaneously, at certain critical stages ...

more

آشنایی با آکادمی

تئوری های بنیادی فیزیک

از سطح دبیرستان تا کارشناسی ارشد

تئوری آشوب و سیستم های کمپلکس

جبر ابستراکت، جبر کلیفوردی،‌تئوری گروه، تئوری کاتگوری

تئوری اعداد، توابع زیتا و ال، تئوری ماتریس های راندوم

‘پدیدآیی’: ریاضی، فیزیک، بیولوژی، پزشکی و فلسفه


ثبت نام کنید

فیلم کلاس ها را بطور هفتگی دانلود کنید

در زمان و مکان مناسب خودتان ببینید


کلاس ها
COURSES
جبر خطی
Linear Algebra
جبر کلیفورد
Clifford Algebra
تئوری گروه
Group Theory
فرمالیسم لاگرانژی و همیلتونی
Lagrangian-Hamiltonian Form
آشنایی با آکادمی
Introducing The Academy
مروری بر تئوری های فیزیک
Theories of Physics, A Review
واحدهای پلانک
Planck's Units
اسکالر، بردار و تانسور
Scalars, Verctors & Tensors
مفاهیم نسبیتی
Relativistic Concepts
تئوری نسبیت خاص
Special Relativity
تئوری نسبیت عام
General Relativity
کیهان شناسی
Cosmology - Black Holes
مفاهیم کوانتومی
Quantum Concepts
تئوری کوانتوم
Quantum Theory
تئوری میدان کوانتومی
Quantum Field Theory
فیزیک ذرات بنیادی
Particle Physics
مدل پدیدآیی
Z-Model, Framework
ریاضیات پدیدآیی
Z-Model, Mathematics
فیزیک پدیدآیی
Z-Model, Physics
بیولوژی پدیدآیی
Z-Model, Biology
مفاهیم آشوب
Chaos Theory - Concepts
تئوری آشوب
Chaos Theory
سیستم های کمپلکس
Complexity - Complex Szstems
تئوری ماتریس های راندوم و آشوب
Random Matrix Theory & Chaos

گاه نوشت ها

 

متفکران شاخه های مختلف علوم باورهای خاصی دارند که هرچند در ارتباط با تخصص آنها می باشد لیکن نتوانسته اند آنها را به شکلی که مورد قبول جامعه علمی قرار بگیرد به اثبات برسانند. هدف از ارائه این باورها تشویق به تفکر در مورد آنها و پرورش استعداد "سئوال پرسیدن و زیر سئوال بردن دانسته ها" می باشد که علت پیشرفت انسان ناشی از همین توان "مطرح کردن سئوال مناسب" می باشد. همیشه آنان که توان طرح سئوال دارند خدمت بیشتری به علم کرده اند تا آنان که پاسخ سئوال را یافته اند. در تحقیققات علمی نیز مهمتر از هر چیزی طرح سئوال است.
در همین راستا، این قسمت از وبسایت برگرفته از کتاب "what we believe but cannot prove, John Brockman"، به طرح باورهای ثابت نشده متفکرین علوم اختصاص یافته است و تشویق به ابراز نظر و بحث در آنها به امید اینکه روزی پاسخ را بیابیم و مهمتر اینکه پرسش تازه ای طرح کنیم.

233126
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته قبل
ماه جاری
ماه قبل
کل بازدیدها
156
252
607
48150
3683
11257
621332
Visitors Counter

تماس با آکادمی